BJØRDAL leverer alt av materialer og utførende arbeid til bygg av stål.
Dette gjelder alt fra prosjektering til stålstruktur og detaljer.
Bygningene er typisk oppdrettsanlegg, industrihaller, kjøpesenter, skoler o.l