Vår Historie

1907

Petter E Bjørdal

Petter E Bjørdal starter sin egen smie og lager hestevogner

Fra far til sønn

Fra far til sønn, og utvider til nye lokaler.

Spesialisering i skreddersydd stål

1947
1980’s

Nye generasjonar

Nye generasjoner og videre styrking av et variert marked
Fiskeri – reparasjonsarbeid
Utstyr for jordbruk
Produksjon av skreddersydd stål

Første levering

Levering av den første fabrikken 
for prosessering av fisk på land.

West Fish Industry
produksjon av laks

1990
1992

Aktivitet

Levering av utstyr for produksjon av fisk om bord
blir en stor del av omsetningen

Ombygging og Overhaling

Omfattende ombygging og renovering av fabrikk. 
Nytt miljøvennlig lokale for syrervasking av utstyr for matvarer.
Nytt lager og forbedra logistikk

Store investeringer i nye produkt
Automatisert fryserobot
Automatfrysere
Moonpool løsninger for sikring av fangst på linebåt

2011
2017

Nye eiere

MESO Invest ny eier av PE Bjørdal

Bjørn Meek blir ny CEO

Ny merkevare

Utvikling av organisasjon og fabrikk

Investering i
Kompetanse
Nytt 900 kvm. produksjonslokale
Kjøper Steeltech for videre utvikling av teknisk kompetanse

2018
2019

Utvikling av organisasjon og fabrikk

Investeringer i
Kompetanse
ERP system
Stål laserkutter
Nye produksjonslokaler