HAVBRUK

 

Land- basert havbruk

Komplett levering av anlegg for onshore fiskebruk

Trykk for å utvide

 

 

Sorteringslinje med vaksinasjon

Fiskestørrelse fra 5 gr – 250gr
Leverast med Bjørdal 10 og 15 spors sorteringsmaskiner i 4 sorteringar og mating ut på side.
Kapasitet (50 gr. fisk) – 60 000 fisk pr time (Bjørdal 10 spor).
Konstruert for tilbakeføring av RAS vann
Konstruerte for fiskevelferd og god HMS – i AISI304

trykk for å utvide

 

Sorteringsmaskin

SORTERINGSMASKIN

Sorterer levende fisk mellom 5g og 250g. Sorterer i 4 størrelser. Total kapasitet på 1880 l/min vann og fisk.

trykk for å utvide
Vannutskiller og fisketeller

Vannutskiller og fisketeller

Tilgjengelig i ulike dimensjonar etter behov
Typisk kapasitet – 200 000 fisk pr time avhengig av tellar
Utskiftbare rister for utsortering av vrakfisk – tilrettelagt for retur av RAS vann
Konstruerte etter NS9416 for fiskevelferd i AISI304 eller alternativt i AISI316 utførelse

Trykk for å utvide
Vannbehandling

Vannbehandlingsanlegg

Inntak frå alle typer landanlegg.
Leverer organisk avfall for vidare bruk som gjødsel eller energiproduksjon.
Kapasitet etter spesifikke behov.
Referanser med 60 kbm/min vatn – 400-600 μ filterduk

Trykk for å utvide
Smolt sorteringsystem med vannavskillar og fisketellar

Leverast med Bjørdal sorteringsmaskin for 2-4 sorteringar med side- eller endeavløp.
Storfiskmaskin med fiskestørrelse fra 250gr – 1000gr
Kapasitet (800 gr. fisk) – 25 000 fisk pr time.
Konstruerte etter NS9416 for fiskevelferd, tilrettelagt for god HMS samt retur av RAS-vann
Utførelse i AISI304 eller alternativt i AISI316

Inspeksjonsbord
For prøvetaking av fisk, tilpassa bruk på servicefartøy da det er konstruert for enkel mobilisering/demobilisering, enkelt å holde reint og funksjonelt med hensyn til arbeidsplass og oppsamling av avfall
Dødfisk behandlingsstasjon

Vannavskiller, bedøvelseskar og vogge for automatisk eller manuell tømming til ensilasjetank.
Ensilasjetank med eller uten kvern etter ønske.
Tilfredsstiller krav til fiskevelferd. Leveres i AISI304 eller alternativt i AISI316 utførelse

Impregnator

IMPREGNATOR

Høgkvalitets impregnering av nøter. Oppfyller de høyeste utslippskrav.

Trykk for å utvide

 

Garnservice om bord

Komplett vasking og impregnering av garn, inkludert 

Trykk for å utvide