Nye avsiling- og sorteringskasser til Frøy Merlin

“PE Bjørdal har levert nye avsilings- og
sorteringskasser og gjennomført ombygginga av vår Frøy
Merlin. Prosjektet vart gjennomført fullt ut etter våre
forventningar både på tid og løysing!”
Karl Erik Saure – Frøy Vest

PE Bjørdal har levert tre nye avsilings- ogsorteringskasser og gjennomført ombygginga av FrøyMerlin. "Prosjektet vart gjennomført fullt ut etter våreforventningar både på tid og løysing!"Karl Erik Saure – Frøy VestVeldig kjekt med fornøgde kundar!

Publisert av BJØRDAL Fredag 3. juli 2020