OM OSS

PE BJØRDAL AS

Det begynte i 1907, da Petter E. Bjørdal startet sitt eget smedverksted i Ørsta, med vognmakerkunsten som spesialitet. Den visjonære Bjørdal ekspanderte virksomheten i årene som fulgte med både flytting og utvidelse av produktområder. Gjennom sønnenes overtagelse i 1947 ble driften videreført med den samme fremtidsrettede tankegangen og ytterligere spesialisert innen skreddersøm av stål. I dag er BJØRDAL en solid og moderne industribedrift med stor kapasitet og høy grad av tilpasningsmuligheter for spesialiserte oppdrag. Våre kjerneområder består av konstruksjon og montering av komplette stålbygg og stålkonstruksjoner, samt prosjektering og levering av komplette fabrikker.

Fremtidsrettet drift

Regelmessig investering og modernisering av driften har gjort at PE BJØRDAL AS har opprettholdt en sterk posisjon i markedet. I 2011 gjennomgikk vi en omfattende renovering og ombygging med bl.a. et nytt moderne varelager, omstrukturering av produksjonslokaler og forenkling av materialhåndtering. I tillegg ble det satt opp et større tilbygg med spesialrenseanlegg hvor syrebehandling av rustfritt stål og lakkering kan utføres uten utslipp av miljøgifter. Dette har ført til at vi kan drive enda mer kostnadseffektivt, imøtekomme alle nye miljøkrav og være godt rustet for fremtiden.

Erfarne ansatte

Med en stabil arbeidsstokk av erfarne og høyt kompetente medarbeidere kan vi effektivt og presist utføre varierte og komplekse oppdrag. Gjennom tett kundesamarbeid planlegger, tilrettelegger og gjennomfører vi prosjektene med optimal funksjonalitet som resultat. Et nettverk av nasjonale og internasjonale underleverandører og samarbeidspartnere som kompletterer vårt tilbud – skreddersøm i stål!

En av våre fremste styrker er muligheten til rask omstilling og tilrettelegging etter kundenes ønsker.

Vi har kort reaksjonstid fra behov til utføring