Her vil du finne ledige stillingar hos oss.

Sjølv om du ikkje finn ei ledig stilling her er du velkomen til å ta kontakt og sende inn din CV til oss.

Ledige stillingar

PE Bjørdal er eit industri- og kompetanseselskap med system og produkt innan fire forretningsområde; Prosessering av sjømat, Akvakultur, Bygg og Anlegg, Service og Ettermarknad. Hovedkontor og produksjon ligg mellom Sunnmørsalpane i Ørsta i tillegg til salskontor i Breivika i Ålesund.
Vi har i 2018 ei omsetning på omlag 80 mill. og ser ein godt veksande etterspørsel.
Til områda fiskeri og oppdrett opplever vi stor auke i prosjekt og ynskjer styrke vår teknisk avdeling med:

Ingeniør / konstruktør

Arbeidsoppgåvene varierer frå prosjektering av mekaniske konstruksjonar, til utvikling av nye produkt både i eigne FOU prosjekt men også som del av pågåande kontrakter.

Vi ser etter deg som er sjølvstendig, initiativrik og løysingsorientert men du må også kunne samarbeide godt med kunde, eigen produksjon og leverandørar.

Du bør

 • Vere utdanna ingeniør innan relevante fagområde.
 • Ha erfaring i bruk av 3D verktøy som Solid Works eller liknande
 • Ha erfaring frå prosjektering og konstruksjon av mekaniske konstruksjonar. Automasjonserfaring er ein fordel.
 • Kunne bruke ERP system

Arbeidsstad: Ørsta

Stillingstype: fast tilsetjing

For søknad med CV og eventuelle spørsmål om stillinga, kontakt:

Driftsleiar/COO Rolf Hjelle
T: 971 77 930
E: rolf.hjelle@pebjordal.no

Søknadsfrist: 31.07.2019

PE Bjørdal er eit industri- og kompetanseselskap med system og produkt innan fire forretningsområde; Prosessering av sjømat, Akvakultur, Bygg og Anlegg, Service og Ettermarknad. Hovedkontor og produksjon ligg mellom Sunnmørsalpane i Ørsta i tillegg til salskontor i Breivika i Ålesund.
Vi har i 2018 ei omsetning på omlag 80 mill. og ser ein godt veksande etterspørsel.

For å styrke vår kapasitet på gjennomføring av prosjekt og handsaming av kontrakter søkjer vi etter

Prosjektleiar

Du bør

 • Ha erfaring som prosjektleiar med vekt på kommersiell handsaming av kontrakter
 • Ha evne til å lytte til kunden samtidig som du er kremmar og tek i vare bedrifta sine interesser.
 • Ha erfaring med planlegging og gjennomføring av prosjekt
 • Vere teknisk utdanna, helst på ingeniørnivå.
 • Vere sjølvstendig, strukturert og evne å køyre fleire prosjekt samtidig

 Erfaring frå fiskeforedling eller oppdrettsnæring er ein fordel.

For deg som ikkje har erfaring frå før, men ei teknisk- kommersiell utdanning, lyst og pågangsmot, så ønsker vi kontakt også med deg.

Vi tilbyr fast jobb i eit firma med vekstambisjonar og eit engasjert og godt arbeidsmiljø.

Arbeidsstad er i Ørsta

Stillinga rapporterer til VP Marketing & Sales – Oddbjørn Følsvik

For søknad med CV og eventuelle spørsmål om stillinga, kontakt:

VP Marketing & Sales – Oddbjørn Følsvik
E: oddbjorn.folsvik@pebjordal.no
T: 957 93 707

 

Søknadsfrist: 14.7.2019

PE Bjørdal er eit industri- og kompetanseselskap med system og produkt innan fire forretningsområde; Prosessering av sjømat, Akvakultur, Bygg og Anlegg, Service og Ettermarknad. Hovedkontor og produksjon ligg mellom Sunnmørsalpane i Ørsta i tillegg til salskontor i Breivika i Ålesund.
Vi har i 2018 ei omsetning på omlag 80 mill. og ser ein godt veksande etterspørsel.
 For å styrke kompetanse og kapasitet innan automasjons- og styringssystem til utstyret vi leverer, søkjer vi etter:

Prosjektleiar automasjon

Stillinga vil arbeide med produkt og prosessar innan begge marknadsområda Fiskeri og Oppdrett og er sentral i både teknisk gjennomføring av kontraktar men også som deltakar i utviklingsprosjekt.

Vi ser etter deg som er vant til å arbeide både sjølvstendig og i lag med andre og evner gjennomføre dei prosjekta du arbeider med på ein strukturert måte.

Du bør

 • Ha erfaring som prosjektleiar frå liknande bransje
 • Ha høgare utdanning innan relevante fagområde som elektro/ automasjon/ kybernetikk
 • Ha erfaring frå prosjektering og gjennomføring av styringssystem og du interesserer deg i automatisering, robotisering og forenkling av mekaniske/manuelle prosessar.

Arbeidsmiljøet vårt er godt og vilkåra våre er konkurransedyktige.

Arbeidsstad: Ørsta.

Stillingstype: fast tilsetjing.

For søknad med CV og eventuelle spørsmål om stillinga, kontakt:

VP Marketing & Sales – Oddbjørn Følsvik
E: oddbjorn.folsvik@pebjordal.no
T: 957 93 707

Søknadsfrist: 14.7.2019

PE Bjørdal is an industry and competence company with systems and products within four business areas; Seafood processing, Aquaculture, Constructions, and Service- After Sales. The head office and production is located in Ørsta in between the Alps of Sunnmøre, in addition to a sales office in Breivika, Ålesund.
The company is 112 years and our strategy are to be a partner for development of integrated systems and increase our shares in specific markets.
For our Seafood Processing area, we are now looking for

Sales manager

Our core competence is cost efficient process lines on board as well as on shore, where we design the solutions in close relationship with our customers. The process lines are designed in 3D by our skilled team of engineers for better optimization and space utilization.

The vessel we deliver to span from cost fishing vessels as seiners and long- liners up to the largest pollock trawlers, as well as the most modern vessels for fishing and processing of different kind of crabs.

You have good skills and preferable experience in relationship sales in addition to technical competence within this field. The ability to listen to the customer’s needs is important.

You are independent, resourceful and able to find solutions that will increase our sales as well as develop the different markets further. Your contribution to the further development of the company is seen as important.

We can offer an interesting and challenging position in a growing and ambitious company.  Office location; Ørsta or Ålesund. The position requires travel activity.

The position reports to VP Marketing & Sales – Oddbjørn Følsvik

Send your questions, CV and application to:

E: oddbjorn.folsvik@pebjordal.no

T: +47 957 93707

Deadline for applications: 14. 7. 2019

PE Bjørdal er eit industri og kompetanseselskap med fire forretningsområde: Fiskeri, Oppdrett, Bygg og Service – Ettermarknad og er lokalisert i Torvmyra industriområde i Ørsta i tillegg til avdelingskontor i Ålesund.
Vi har i 2018 ei omsetning på ca 80 mill og ser ein godt voksande etterspørsel. Vi søkjer no etter:

Industrimekanikarar

Arbeidet består i hovudsak av:

 • Sveising og platearbeid
 • Montering av ferdige produkt
 • Produksjon etter teikning

Vi ønskjer norskspråklege søkarar med god fagleg kompetanse. Erfaring frå vår eller liknande bransjar er en fordel.

Du må kunne arbeide både sjølvstendig og i lag med andre. Vi tilbyr konkurransedyktige vilkår og ein variert arbeidskvardag i eit godt miljø.

Alle stillingane er fast tilsetjing på heiltid. Oppstart etter avtale.

For søknad med CV og eventuelle spørsmål om stillingane, kontakt:
Driftsleiar/COO Rolf Hjelle T: 971 77 930 E: rh@pebjordal.no

Søknadsfrist: Snarast