Here you will find vacant positions at BJØRDAL.

If there are no vacant positions at the moment we still welcome you to send us an e-mail or give us a call.

Vacant positions

PE Bjørdal er eit industri og kompetanseselskap med fire forretningsområde: Fiskeri, Oppdrett, Bygg og Service – Ettermarknad og er lokalisert i Torvmyra industriområde i Ørsta i tillegg til avdelingskontor i Ålesund.
Vi har i 2018 ei omsetning på ca 80 mill og ser ein godt voksande etterspørsel. Vi søkjer no etter:

Salsingeniør, oppdrett

For området Oppdrett sel vi produkt, løysingar og bygg både til landbasert oppdrett så vel som havbruk. Utstyret femner om alt frå sorteringsmaskiner, filtersystem, notvaskarar med meir.

På grunn av auka etterspørsel ser vi etter ein kandidat med relevant utdanning og erfaring frå oppdrett og havbruk. Vi ynskjer også kontakt med deg som har arbeidd innan oppdrett nokre år både med erfaring og interesse for utstyr til oppdrettsnæringa.

Arbeidsoppgåver;
– Utarbeiding av tilbod og spesifikasjonar
– Oppfølging av salg mot kunde.
– Bidra til å utvikle området vidare både med hensyn til kundar og produkt

Du bør
– Ha relevant erfaring og forståing med utstyr for oppdrett
– Evne å kommunisere med og løyse problemstillingar i samarbeid med kunde og våre partnerar
– Ha god kommersiell og teknisk forståing
– Erfaring med ulike datasystem som MS Word/Excel, ERP system er ein fordel.

Bedrifta har eit godt og engasjert arbeidsmilljø samt konkurransedyktige vilkår.
Stillinga som Salsingeniør rapporterer til Marknads- og salsleiar.

For søknad med CV og eventuelle spørsmål om stillingane, kontakt:
Maknads- og salsleiar Oddbjørn Følsvik T: 957 93 707 E: of@pebjordal.no

Søknadsfrist: 07.04.2019

PE Bjørdal er eit industri og kompetanseselskap med fire forretningsområde: Fiskeri, Oppdrett, Bygg og Service – Ettermarknad og er lokalisert i Torvmyra industriområde i Ørsta i tillegg til avdelingskontor i Ålesund.
Vi har i 2018 ei omsetning på ca 80 mill og ser ein godt voksande etterspørsel. Vi søkjer no etter:

Industrimekanikarar

Arbeidet består i hovudsak av:

  • Sveising og platearbeid
  • Montering av ferdige produkt
  • Produksjon etter teikning

Vi ønskjer norskspråklege søkarar med god fagleg kompetanse. Erfaring frå vår eller liknande bransjar er en fordel.

Du må kunne arbeide både sjølvstendig og i lag med andre. Vi tilbyr konkurransedyktige vilkår og ein variert arbeidskvardag i eit godt miljø.

Alle stillingane er fast tilsetjing på heiltid. Oppstart etter avtale.

For søknad med CV og eventuelle spørsmål om stillingane, kontakt:
Driftsleiar/COO Rolf Hjelle T: 971 77 930 E: rh@pebjordal.no

Søknadsfrist: Snarast